Menu

APPETIZERS (KHAI VỊ)

1. Spring Rolls with Shrimp & Pork (Gỏi Cuốn Tôm Thịt)
2. Vegetarian Spring Rolls with Tofu (Gỏi Cuốn Chay)
3. Charbroiled Pork Patty Rolls (Nem Nướng Cuốn)
4. Charbroiled Chicken Salad (Xà Lách Gà Nướng)
5a. Crispy Vietnamese Egg Rolls with Lettuce Wraps (Chả Giò)
5b. Crispy Vietnamese Egg Rolls Only (Chả Giò Không Rau)

RICE NOODLE SOUP (PHƠ) 

6. Special Combination Pho (Phở Đặc Biệt)
7. Pho with Rare Steak (Phở Tái)
8. Pho with Rare Steak & Tripe (Phở Tái Sách)
9. Pho with Rare Steak & Tendon (Phở Tái Gân)
10. Pho with Rare Steak, Brisket & Flank (Phở Tái Nạm Vè Dòn)
11. Pho with Rare Steak & Brisket (Phở Tái Nạm)
12. Pho with Rare Steak, Brisket, Brisket Point, Tendon, Tripe & Flank (Phở Tái Nạm Gầu Gân Sách Vè)13. Pho with Brisket & Flank (Phở Chín Nạm Vè)
14. Pho with Brisket (Phở Chín Nạm)
15. Pho with Beef Meatballs (Phở Bò Viên)
16. Pho with Fresh Chicken Strips (Phở Gà Tươi)
17. Pho with Shrimp (Phở Tôm)
18. Pho with Charbroiled Meat (Choice of Beef, Pork or Chicken) (Phở Thịt Nướng, chọn: bò/heo/gà)
19. Pho with Seafood (Shrimp, Squid & Fishballs) (Phở Hải Sản)
20a. Pho with Tofu & Broccoli (Phở Rau & Đậu Hũ Chiên)
20b. Plain Pho Without Meat (Phở Không)

RICE DISHES (CƠM)

21. Charbroiled Beef with Rice (Cơm Bò Nướng)
22. Charbroiled Pork with Rice (Cơm Heo Nướng)
23. Charbroiled Pork Chop with Rice (Cơm Sườn Nướng)
24. Charbroiled Chicken with Rice (Cơm Gà Nướng)
25. Fried Shrimp Patty Wrapped in Tofu Skin with Rice (Cơm Tàu Hũ Ky)
26. Egg Quiche, Charbroiled Pork, Shrimp Patty Wrapped in Tofu Skin with Rice (Cơm Chả Heo Nướng Tàu Hũ Ky)
27. Pan-Fried Vegetables and Tofu with Rice (Cơm Xào Rau & Đậu Hũ Chiên)
28. Fried Half Cornish Hen with Buttered Rice (Cơm Gà Rôti)
29. Diced Garlic Steak with Buttered Rice (Cơm Bò Lúc Lắc)
30. Chicken Fried Rice (Cơm Chiên Gà)
31. Shrimp Fried Rice (Cơm Chiên Tôm)
32. Combination Fried Rice (Chinese Pork Sausage and Shrimp) (Cơm Chiên Dương Châu)
32a. Beef or Pork Fried Rice (Cơm Chiên Bò hoặc Heo)

VERMICELLI NOODLES (BÚN)

33. Charbroiled Beef with Vermicelli (Bún Bò Nướng)
34. Charbroiled Pork with Vermicelli (Bún Heo Nướng)
35. Charbroiled Chicken with Vermicelli (Bún Gà Nướng)
36. Charbroiled Pork Patty with Vermicelli (Bún Nem Nướng)
37. Fried Tofu with Vermicelli (Bún Đậu Hũ Chiên)
38. Fried Egg Rolls with Vermicelli (Bún Chả Giò)
39. Charbroiled Shrimp and Charbroiled Meat (Choice of Beef, Pork or Chicken) with Vermicelli (Bún Tôm Thịt Nướng, chọn bò/heo/gà)
40. Charbroiled Shrimp, Charbroiled Meat (Choice of Beef, Pork or Chicken) & Egg Rolls with Vermicelli (Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò, chọn: bò/heo/gà)

KID’S MEAL 

41. Pho with Rare Steak (Phở Tái)
42. Pho with Brisket (Phở Chín Nạm)
43. Pho with Beef Meatballs (Phở Bò Viên)
44. Charbroiled Meat with Rice (Choice of Beef, Pork or Chicken) (Cơm Thịt Nướng, chọn bò/heo/gà)
45. Charbroiled Meat with Vermicelli (Choice of Beef, Pork or Chicken) (Bún Thịt Nướng, chọn bò/heo/gà)

SMOOTHIES
AVAILABLE FLAVORS:

Strawberry (Dâu)
Avocado (Bơ)
Mango (Xoài)
Cappuccino (Càfê Cappuccino)

– Add Boba 50¢
– Add Whipped Cream 25¢

OTHER DRINKS & DESSERTS

Hot Jasmine Tea (Trà Nóng)
Iced Jasmine Tea (Trà Đá)
Thai Iced Tea (Trà Thái)
Iced/Hot French Black Coffee (Càfê Đen Đá/Nóng)
Iced/Hot French Milk Coffee (Càfê Sữa Đá/Nóng)
Iced Lemonade (Đá Chanh)
Lemonade Iced Tea (Trà Đá Chanh)
Lemonade Soda (Soda Chanh)
Salted Lemon Soda (Soda Chanh Muối)
Salted Plum Soda (Soda Chanh Xí Muội)
Orange Juice (Nước Cam)
Hawaiian Passion (Nước Hawaiian Passion)
Lychee Delight (Nước Trái Vải Đặc Biệt)
Lychee Fruit on Ice (Trái Vải Ướp Lạnh)
Coconut Juice (Dừa Tươi)
Tri-Color Dessert (Chè Ba Mầu)
Black Sea Jelly Dessert (Chè Sương Sáo)
Soft Drinks (Nước Ngọt) (Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta Orange Soda, Barq’s Root Beer, Fuze Raspberry Iced Tea)